Běž Kros Výtuň – BKV štafety

S nápadem uspořádat klubový štafetový závod přišla Blackie v době koronavirové karantény, když jsme se dozvěděli o odložení štafetového závodu „Landkreislauf“, kterého se poslední roky tradičně účastníme na pozvání našich bavorských přátel.

Původně byl na sobotu 27.června naplánován 7.ročník běhu Kozí stezkou podél Radbuzy, který jsme ale již v dubnu přeložili na 12.září. Nakonec se nám v tomto termínu podařilo uspořádat štafetové závody, jejichž jednotlivé úseky vedly krásnými lesními cestami v okolí Kaderovny. Právě tady bylo vybudováno zázemí, a zároveň zde byl start, jednotlivé předávky a cíl závodu.

Celková délka závodu byla přibližně 35 km, rozdělených do sedmi úseků: I. směr Čelákovy (10,1 km), II. jedno kolo v místě startu (100m), III. směr Líšinské jezírko (6,7 km), IV. tři kola v místě startu (300m), V. směr vyhlídka nad Wuppermannem (4,7 km), VI. směr tankodrom (2,6 km) a VII. směr Výtuň (10,1 km).

Na startu se, za krásného letního počasí, sešlo dohromady 65 běžců (43 dospělých a 22 dětí), kteří byli rozlosováni do 13 štafet. Z těchto počtů je jasné, že řada účastníků musela zdolat více úseků. Nakonec dospělí běžci absolvovali 413 km a zbývajících 42 km si odkroutily děti. Nejvíce ze všech si zaběhal J. Toupal, který běžel 25 km.

I když někteří účastníci trochu bloudili, nakonec jsme se všichni ve zdraví sešli v cílovém bodě, kde jsme uhasili žízeň a doplnili prázdné žaludky. Děkujeme obci Kvíčovice za poskytnutí stanu a pivních setů a kvíčovickým Šipkařům za perfektní catering!

O výsledky zde úplně nešlo – přesto, pro informaci, čas a sestava vítězné štafety. V čase 2:55:20 zvládla nejrychleji nástrahy tratí štafeta č.2 ve složení: M. Sýkora, P. Krehák, K. Smazalová, T. Schleiss, S. Schleissová a J.Šizling (2 úseky).

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další běžecká setkání!